صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی آداب مساجد مساجد مقدس‌ترین اماکن دنیاست

مساجد مقدس‌ترین اماکن دنیاست

به این خاطر شریعت مقدس اسلام آدابی را برای مساجد درنظر گرفته است که دانستن و رعایت‌کردن آن برای هر مسلمان لازم و ضروری است.

با توجه به اینکه در این موضوع کمتر به زبان فارسی نوشته شده است، لازم دانستم کتاب ارزنده و مفید استاد ابوبکر جزائری (حفظه الله) را به طور ساده به زبان فارسی ترجمه نمایم تا مسلمانان فارسی‌زبان نیز از فوائد آن برخوردار گردند.

خداوند به نویسنده، مترجم و همه خوانندگان اجر آخرت عنایت فرماید.

۱۲ ربیع الاول ۱۴۲۲

نورمحمد نورمحمدی