پاسخ بر مراجعه (۴۶):

پوچی سخن وی که در آغاز این مراجعه که گفته است: (خلافت خلفای سه‌گانهش جای بحث و سخن است) حقایق را دگرگون نموده است بلکه محل بحث خلافت علیس برای پیامبر ج است، و اصلاً سخن او در اینجا و سایر مراجعات او درباره‌ی خلافت آنان نیست بلکه بر اساس ادعای خود پیرامون خلافت علی و وراثت او از پیامبر ج و مطالب مربوط به عصمت اهل بیت است، ولی موسوی امور را وارونه نموده است و در مراجعه (۸۰) به این امر می‌پردازیم و در ادامه‌ی این مراجعه به شبهات می‌پردازد و به امید خداوند به صورت گذرا و به دور از تفصیل به توضیح آن پرداخته می‌شود تا به یاری خداوند ریشه‌ی رافضیان کنده شود.