مراجعۀ (۱۱): س:

۱- موافقت شیخ‌الأزهر باوی به همراه تعجبی که به شیخ دست می‌دهد (به گمان موسوی).

۲- درخواست شیخ‌الأزهر به دلایلی از قرآن کریم.