۱۵- معالجه با سیاه‌دانه

پیامبرص فرموده است: «إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا السَّامَ».

«در سیاه‌دانه، شفا و بهبودی هر درد و بیماری نهفته است جز مرگ».