۱۲- معالجه تب

از پیامبرص روایت شده است که فرمود: «الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْـمَاء» [۱۰۲]. «تب از گرمای جهنم است آن را با آب سرد خنک نمائید».

[۱۰۲] ابوداود، ۴/۱۲، و نگاه: صحیح‌الترمذی، ۳/۱٧۱.