صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی دعا و درمان با کتاب و سنت ۱۰- هر مسلمانی‌که به عیادت مریض برود

۱۰- هر مسلمانی‌که به عیادت مریض برود

و او نمرده باشد و هفت بار بگوید: از خداوند بزرگ می‌خواهم تو را شفا دهد، تندرست می‌گردد.