مقدمه

روایت تاریخ اسلام در ایران، مملو از تحریفات و حذفیاتی است که محققین نباید از آن غافل باشند.

رسالتی که اهل قلم روشنفکر برای روشنگری در پیش رو دارند، رساندن حقایق تاریخی به روایت درست و سند صحیح است.

فارسی‌زبانان ریشه‌های عمیقی در اسلام دارند به طوری که به تأثیر از تعالیم پرارج اسلامی، تألیفات فراوانی در زمینه‌های دینی، تاریخی و ادبی و... به جهان اسلام عرضه کرده‌اند.

برخی از این آثار به ادبیات فارسی تعلق دارد و به زبان فارسی نگارش یافته‌اند. دیگر کتب، جنبه‌ی تفسیری، علوم قرآنی، تاریخی و... دارند و به زبان عربی هستند. با بررسی این آثار به نتایج قابل تأملی دست می‌یابیم؛ تمامی این نویسندگان ایرانی، مذهب اهل سنت و جماعت داشته‌اند. در دوره‌های بعدی، ایران زیر فشار حکومت صفوی، به مذهب روافض گرائید. وظیفه این مذهب این بود که انحرافات را وارد دین کند. برای این کار از محبت خاندان حضرت علی کرم‌الله وجه که فقط آنان را اهل بیت جلوه می‌دادند، استفاده نمودند و برای اینکه اهداف خود را پیش ببرند و تفرقه هر چه بیشتر در بین امت اسلامی ایجاد کنند، به دروغ‌بافی در مسائل مختلف از قبیل حدیث و تاریخ پرداختند و در کنار آن اهل بیت علی کرم الله وجه را مظلوم جلوه دادند و دیگران را به غیر از چند صحابه - رضی الله عنهم اجمعین – ظالم و ستمگر نشان دادند. اهل سنت را ضد اهل بیت رضی الله عنهم اجمعین معرفی کردند. کتاب‌های فراوانی در این باره تألیف شد و در این زمان آنان خود بر این باورند که اهل سنت، ضد آل علی کرم الله وجه است.

خوشبختانه در میان محققین شیعه، روشنفکرانی وجود داشته‌اند که بنا به تعهد اخلاقی، از تحریف میراث گرانبهای گذشتگان خود جلوگیری کرده‌اند و آن‌ها را همانگونه که بوده‌اند به مردم رسانیده‌اند.

این آثار که با عنوان میراث ادبی و عرفانی به چاپ رسیده‌اند، تمام آن آثاری نیست که توسط گذشتگان ایرانی به رشته تحریر درآمده‌اند.

در زمانه‌ی ما، تحریفات همچنان ادامه دارد. کتبی که در زمینه‌های مختلف تاریخ اسلام و... نگارش می‌یابند، با این تصور منحرف است که تمامی جهان اسلام ضد آل علی کرم الله وجه می‌باشند.

تاریخ اسلام به روایت شیعی، در زندگانی پیامبر اکرم – صلی الله علیه و سلم –، غصب حکومت از علی کرم الله وجه و تاریخ امامان اثناعشر خلاصه می‌شود. تمامی دیگر اصحاب پیامبر رضی الله عنهم اجمعین را دشمن قلمداد می‌کنند و برای خود روایاتی را جعل کرده‌اند که دیگر خودشان نیز بر آن باور دارند.

وظیفه روشنفکران اسلامی است تا با روشنگری‌های خود در راه اصلاح عقاید پوچ و واهی گام بردارند.

«سایت نوار اسلام» با رسالتی که در معرفی اسلام واقعی بر عهده دارد، مقالاتی را با عنوان «صفحاتی از تاریخ» ترجمه کرده است که ان شاءالله به مرور به تعداد این مقالات افزوده خواهد شد.

وصلى الله على خیر خلقه محمد، وعلى آله وصحبه، وبارک وسلم.

سایت نوار اسلام

IslamTape.Com