موافقت رأی حضرت فاروقس در مسأله قلم و دوات

در کتب احادیث این روایت آمده است که حضرت رسول اللهص در بیماری وفات خود ارشاد فرمودند: قلم و دوات بیاورید تا برایتان چیزی بنویسم. حضرت فاروق عرض کرد: «حَسْبُنَا كِتَابَ اللّه». یعنی کتاب خدا برای ما کافی است در پرتو نور آن زندگانی خود را بسر خواهیم برد. آن حضرتص جواب حضرت فاروق را شنید و بار دیگر قلم و دوات طلب نفرمود.

معلوم می‌شود که این فرمایش آن حضرتص مبنی بر امتحان بود و الا هرگز فروگذار نمی‌کرد، و از جواب حضرت فاروق بقدری مطمئن و مسرور گشت که قلم و دوات را دوباره نخواست، بلکه رأی حضرت فاروق را تأئید فرمود.