صفحه نخست تاریخ اسلام موافقات حضرت عمر رضی الله عنه حکم ممانعت خادمان از واردشدن به خانه‌ها در اوقات م...

حکم ممانعت خادمان از واردشدن به خانه‌ها در اوقات مخصوص موافق رأی حضرت فاروقس نازل شد

روزی حضرت فاروق اعظمس در خانه خودش استراحت می‌کرد که ناگهان غلام پیامبر اکرمص وارد خانه شد و پیغام داد که آن حضرتص تو را خواسته است.

حضرت فاروق را واردشدن غلام در خانه بدون اجازه ناپسند آمد، و در دل خود تمنا کرد که کاش خداوند متعال خادمان را از واردشدن ناگهانی و بدون اجازه در اوقات مخصوص ممنوع سازد.

او در حالی که این تمنا را در دل داشت، به خدمت پیغمبر گرامیص حاضر شد.

در آن ساعت آیۀ ذیل از سورۀ نور نازل شد:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسۡتَ‍ٔۡذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ [النور: ۵۸].

«ای مؤمنان! باید اجازه بگیرند از شما آنان که مالک شده است دست‌های راست شما یعنی غلامان و کنیزان و نیز آنان که بحد احتلام نرسیده‌اند از شما سه وقت مخصوص: ۱- پیش از نماز فجر. ۲- وقت نیمروز که برای استراحت لباس را از تن درمی‌آورید. ۳- بعد از نماز عشاء. این سه وقت مخصوص برای خلوت شماست».

حضرت فاروقس چون دید که خدای تعالی مطابق آرزویش آیۀ کریمه را نازل فرموده، و خادمان را از واردشدن به خانه‌ها در اوقات مخصوص ممنوع ساخت، فوراً سجده شکر را بجای آورد.

آن حضرتص دید که حضرت فاروق بسیار شاد و خوشحال بنظر می‌رسد، جریان را از ایشان پرسید. حضرت فاروق تمام واقعه را به عرض مبارک رسانید.

آن حضرتص از شنیدن آن بسیار مسرور گشت و فرمود: بی‌شک خدای تعالی شخص عفیف و باحیا را دوست دارد.

امام رازی/ این آیۀ کریمه را نیز از موافقات حضرت عمرس به شمار آورده است.