صفحه نخست تاریخ اسلام موافقات حضرت عمر رضی الله عنه حکم نماز نفل در مقام حضرت ابراهیم

حکم نماز نفل در مقام حضرت ابراهیم÷ بر حسب خواهش حضرت فاروق اعظمس نازل شد

سرور دو عالمص به قصد ادای حج عمره به مکه مکرمه تشریف برده بود، حضرت فاروقس نیز در این سفر مبارک همراه ایشان بود. وقتی که از طواف کعبة الله فراغت یافتند، حضرت رسول اکرمص مقام ابراهیم را به همراهانش نشان داد، و آن سنگی است که هنگام تعمیر بیت الله حضرت ابراهیم÷ بر روی آن می‌ایستاد و بیت الله را تعمیر می‌کرد، و اثر هردو قدم مبارک حضرت ابراهیم خلیل الله÷ بر روی آن سنگ ثابت مانده است. به محض این که حضرت فاروقس نشان قدم حضرت خلیل الله را مشاهده کرد، بی‌قرار گشت و عرض کرد: «یا رسول الله! دل من می‌خواهد که دو رکعت نماز نفل بطور شکرانه در مقام ابراهیم بجا بیاورم».

حضرت جبرئیل÷ از آسمان نازل شد و گفت یا رسول الله! آنچه عمرس بر روی فرش می‌خواهد، خواست خدا بالای عرش نیز همان است؛ لذا آیۀ کریمة ذیل نازل شد:

﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ مُصَلّٗى [البقرة: ۱۲۵].

«مقام ابراهیم را جای نماز قرار دهید، یعنی آنجا نماز بخوانید».