صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی زندگی کودک مسلمان با کوچک‌ترها مهربان هستم و به بزرگترها احترام می‌گ...

با کوچک‌ترها مهربان هستم و به بزرگترها احترام می‌گذارم:

پیامبر ج می‌فرماید: هرکس بر کوچکترهای ما رحم نکند و با آن‌ها مهربان نباشد و به بزرگترهای ما احترام نگذارد از ما نیست.