وقتی آب می‌نوشم:

با سه نفس آب می‌نوشم.

هر بار ابتدا بسم الله می‌گویم و در آخر الحمدلله.

در لیوانی که می‌نوشم نفس نمی‌کشم.

تا جایی که بتوانم نشسته آب می‌نوشم.