صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی زندگی کودک مسلمان وقتی وارد مسجد می‌شوم می‌گویم:

وقتی وارد مسجد می‌شوم می‌گویم:

«بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ [۱۱] وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ [۱۲] اللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» [۱۳].

«بسم الله، اللهم صلی وسلم علی محمد، خدایا درهای رحمت خویش را برایم بگشای».

و بعد از آنکه وارد مسجد شدم:

نخست سنت‌های موکده قبل از نماز فرض را می‌خوانم و اگر سنت موکده‌ای نباشد نماز سنت تحیه‌ی مسجد را می‌خوانم، چون پیامبر ج می‌فرماید: «هرگاه فردی از شما وارد مسجد شد تا وقتی دو رکعت نماز نخواند ننشیند».

و بعد از خواندن دو رکعت نماز قرآن می‌خوانم به امید اینکه خداوند به من پاداش تلاوت قرآن را بدهد، زیرا پیامبر ج می‌فرماید: «هر کسی یک حرف از قرآن بخواند به او یک نیکی می‌رسد و هر نیکی ده برابر می‌شود، نمی‌گویم (الم) یک حرف است، بلکه الف یک حرف و لام یک حرف و میم یک حرف است».

و بین اذان و اقامه دعا می‌کنم چون در این میان دعا رد نمی‌شود، پیامبرج می‌فرماید: «دعا در میان اذان واقامه رد نمی‌شود».

[۱۱] ابن السنی شماره‌ى ۸۸، وألبانی حدیث را حسن دانسته است. [۱۲] أبو داود ۱/۱۲۶، ونگا: صحیح الجامع ۱/۵۲۸. [۱۳] مسلم۱/۴٩۴. و در سنن ابن ماجه از حدیث فاطمه لچنین روایت شده است: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ». و ألبانی بخاطر شواهدش آن را صحیح دانسته است، [نگا: صحیح ابن ماجه ۱/۱۲۸-۱۲٩].