صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی زندگی کودک مسلمان وقتی به مسجد می‌روم می‌گویم:

وقتی به مسجد می‌روم می‌گویم:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْر، وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْراً، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْراً، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْراً، وَمِنْ فَوْقِيْ نُوْراً، وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْراً، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْراً وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْراً، وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْراً، وَمِنْ خَلْفِيْ نُوْراً، وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْراً، وَأَعْظِمْ لِيْ نُوْراً، وَعَظِّمْ لِيْ نُوْراً، واجْعَلْ لِي نُوراً، وَاجْعَلْنِيْ نُوْراً، اللَّهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْراً، وَاجْعَلْ فِيْ عَصَبِيْ نُوْراً، وَفِيْ لَحْمِيْ نُوْراً، وَفِيْ دَمِيْ نُوْراً، وَفِيْ شَعْرِيْ نُوْراً وَفِيْ بَشَرِيْ نُوْراً» [۱۰].

«بار خدایا در قلبم نور قرار بده و در زبانم نور قرار بده و در گوش و چشمم نور قرار بده و از پشت سر و در جلو و از بالای سرم و و از زیر پایم نور قرار بده و به من نور عطا کن».

[۱۰] همه‌ى ایـن موارد در بـخارى ۱۱/۱۱۶ روایت شده شماره‌ى ۶۳۱۶، و مسلم ۱/۵۲۶، ۵۲٩، ۵۳۰، شماره‌ى: ٧۶۳.