صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی زندگی کودک مسلمان وقتی از خانه بیرون می‌آیم می‌گویم:

وقتی از خانه بیرون می‌آیم می‌گویم:

«بِسْمِ اللهِ، تَوَّكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ» [٩].

پیامبر ج می‌فرماید: «هر کسی وقتی از خانه‌اش بیرون می‌آید این دعا را بخواند به او گفته می‌شود: محافظت شده‌ای و شیطان از او دور می‌شود».

[٩] أبو داود ۴/ ۳۲۵ و الترمذی ۵/۴٩۰، و [نگا: صحیح الترمذی۳/۱۵۱].