صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی زندگی کودک مسلمان وقتی صدای مؤذن را می‌شنوم که برای نماز اذان می‌گوی...

وقتی صدای مؤذن را می‌شنوم که برای نماز اذان می‌گوید:

همان کلماتی که او می‌گوید تکرار می‌کنم، و وقتی او می‌گوید: «حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، وَحَيَّ عَلَى الفَلاَحِ» می‌گویم: «لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ» [۶].

[۶] البخاري ۱/۱۵۲ و مسلم ۱/۲۸۸.