صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی زندگی کودک مسلمان به بهداشت و نظافت دهان و دندان و غیره اهمیت می‌دهم...

به بهداشت و نظافت دهان و دندان و غیره اهمیت می‌دهم:

پیامبر ج می‌فرماید: «اگر بر امت من سخت و دشوار نمی‌آمد آنان را به مسواک‌زدن دستور می‌دادم».