صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی زندگی کودک مسلمان وقتی از خواب بیدار می‌شوم می‌گویم:

وقتی از خواب بیدار می‌شوم می‌گویم:

«الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانا بَعْدَ مَا أمَاتَنَا وإلَيْهِ النُّشُورُ» [۱].

«ستایش خداوندی را سزاست که ما را زنده گردانید پس از آن که ما را میراند، و رستاخیز به سوی اوست».

[۱] البخاری مع الفتح ۱۱/ ۱۱۳، و مسلم ۴/ ۲۰۸۳.