فصل:

و اما حدیث علی ابن ابیطالب س كه از پیامبر ج نقل كرده است، رسول الله ج فرمود: اهل بهشت پروردگار تبارک و تعالی را در هر جمعه زیارت می كنند؛ و او آنچه را كه به آنها داده است یادآوری می¬كند، سپس خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: پرده را بردارید و حجاب برداشته می¬شود، سپس حجاب [برداشته می‌شود]، سپس تبارک و تعالی برای آنها آشكار می¬شود، و آن، چنان است كه آنها نعمتی اینگونه را ندیده¬اند، و این همان قول تبارک و تعالی است كه فرمود: ﴿وَلَدَيۡنَا مَزِيدٞ [ق: ۳۵] [۵۴].

[۵۴] الهندی در كنز العمال: (۴۶۱۴).