دليل پنجم:

در مورد آیه ﴿لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيۡنَا مَزِيدٞ ٣٥ [ق: ۳۵] [۲۶]. طبرانی گفته است: كه از علی ابن ابی¬طالب و انس ابن مالک ب روایت شده¬است: كه آن نگریستن به خداوند می‌باشد و قول بعضی تابعین چون زید ابن وهب نیز بر این امر قرار دارد.

[۲۶] «برای ایشان هر چه كه بخواهند در بهشت خواهد بود و افزون بر آن (= مزید) نزد ما نعمتهای دیگری وجود دارد».