صفحه نخست عقاید (کلام) بزرگترین نعمت بهشت رویت خداوند جل جلاله آنچه كه از صحابه در مورد اين آيه آمده است:

آنچه كه از صحابه در مورد اين آيه آمده است:

ابن جریر [با اسنادش] روایت می¬کند: ابوبكر صدیقس درباره¬ی آیه ﴿لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞ گفت: نگریستن به خداوند كریم می¬باشد [۱۹]. و [با همان اسناد] روایت شده است: حذیفه س گفت: ﴿لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞ نگریستن به پروردگارشان تبارک و تعالی می-باشد [۲۰]. و علی بن عیسی از شبابه از أبوبکر هذلی که از أبا تمیمه هجیمی شنیده بود که ابوموسی س گفت: وقتی روز قیامت فرا می-رسد خداوند برای اهل بهشت منادیی¬ای مبعوث می¬كند كه ندا می‌دهد: آیا خداوند به وعده¬ای كه به شما داده بود وفا كرد؟ به چیزهای كه خداوند از روی كرامت برای آنها فراهم كرده است می¬نگرند و می گویند: بله، و [منادی] می¬گوید: ﴿لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞ مشاهده¬ی [خداوند] رحمان است [۲۱]. و عبد الله بن مبارک از ابی¬بکر هذلی: که أبوتمیمه به او خبر داده بود که ابوموسی أشعری س، وقتی در مسجد جامع بصره خطبه می¬خواند، گفت: خداوند روز قیامت، مَلَكی را برای اهل بهشت مامور می¬كند، او می¬گوید: ای اهل بهشت آیا خداوند به وعده¬ای كه به شما داده بود وفا كرد در حالیكه به سنگهای گران قیمت و چیزهای حلال و نهرها و همسران پاكیزه می¬نگرند ، می¬گویند: بله، خداوند به وعده¬ای كه به ما داده بود وفا كرد، سپس ملَک می¬گوید: آیا خداوند به وعده¬ای كه به شما داده بود وفا كرد، تا سه بار [این سخن را تكرار می كند]،‌ آنها از چیزهایی كه به آنها وعده داده شده بود چیزی كم نمی¬یابند و می¬گویند: بله، و ملَک می¬گوید: [هنوز] چیزی برای شما باقی است و خداوند تعالی می فرماید: ﴿لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞ، آگاه باشید كه ﴿ٱلۡحُسۡنَىٰ بهشت است و ﴿زِيَادَةٞ نگریستن به خداوند بلند مرتبه [۲۲].

و در تفسیر اسباط ابن نصر [با اسنادش] از ابن مسعودس در مورد آیه¬ی ﴿لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞۖ وَلَا يَرۡهَقُ وُجُوهَهُمۡ قَتَرٞوَلَا ذِلَّةٌ... [یونس: ۲۶] [۲۳]. آمده است: ﴿ٱلۡحُسۡنَىٰ بهشت است و ﴿زِيَادَةٞ نگریستن به پروردگار بلند مرتبه و «قَتَرٌ» سیاهی است.و همچنین عبدالرحمن ابن ابی لیلی و عامر بن سعد و اسماعیل ابن عبدالرحمن السُدی و ضحّاک بن مَزَاحم و عبد الرحمن بن سابط و ابواسحاق سبیعی و قتاده و سعید بن مسیب و حسن بصری و عكمره مولی بن عباس و مجاهد بن جبر گفته‌اند: ﴿ٱلۡحُسۡنَىٰ بهشت و ﴿زِيَادَةٞ نگریستن به خداوند تعالی می‌باشد. و تمامی سلف، بدون استثنا درباره¬¬ی آیه¬ی: ﴿وَلَا يَرۡهَقُ وُجُوهَهُمۡ قَتَرٞوَلَا ذِلَّةٌ [یونس: ۲۶] [۲۴]. گفته¬اند: این امر بعد از نگریستن به الله تعالی می‌باشد، و احادیثی که در این زمینه می-باشد صحیح می¬باشند. خداوند ﴿زِيَادَةٞ را چیزی اضافه بر بهشت معرفی می-فرماید و این خود دلیلی است براینكه چیزی ورای بهشت و اضافه شده بر آن است؛ و کسانی که ﴿زِيَادَةٞ را مغفرت و رضایتمندی تفسیر کرده¬اند، [باید گفت:] آن دو نیز از مسلتزمات رؤیت پروردگار تبارک و تعالی می¬باشند.

[۱۹] الدارقطنی در الرؤیة: (۲۰۱). [۲۰] الدارقطنی در الرؤیة: (۲۰۲). [۲۱] الدارقطنی در الرؤیة: (۴۴). [۲۲] الدارقطنی در الرؤیة: (۴۶). [۲۳] «كسانی كه كارهای نیكو انجام می¬دهند، منزلت نیكو (= الحسنی) از آن ایشان است و افزون (= زیادة) دارند. و غبار غم و اندوه بر پیشانی ایشان نمی¬نشیند و خواری و رسوایی نمی¬بینند...». [۲۴] «و غبار غم و اندوه بر پیشانی ایشان نمی¬نشیند و خواری و رسوایی نمی¬بینند».