باب ۲۴: نهى از مسافرت با قرآن به سرزمین کفار، اگر بیم افتادن آن به دست کافران و بى‌احترامى یا تغییر آن وجود داشته باشد

۱۲۲۴ ـ حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ج نَهى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» [۶۱۳].

یعنی: «عبدالله بن عمرب گوید: پیغمبر ج از مسافرت با قرآن به مناطق کفرنشین نهى مى‌کرد، (مبادا به آن توهین شود ولى وقتى اطمینان حاصل گردد که به آن توهین نمى‌شود همراه داشتن قرآن مانعى ندارد)».

[۶۱۳] أخرجه البخاري في: ۵۶ كتاب الجهاد: ۱۲٩ باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو.