باب ۲۴: درباره رهن و جایز بودن آن چه در سفر و چه در غیر سفر

۱۰۳۳- حدیث: «عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ج اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» [۴۱٧].

یعنی: «ابو هریره گوید: پیغمبر ج طعامى را از قبیل گندم یا جو از یک یهودى به قرض خرید و زره خود را به عنوان رهن در نزد او قرار داد».

[۴۱٧] أخرجه البخاري في: ۳۴ كتاب البيوع: ۱۴ باب شراء النبي ج بالنسيئة.