باب ۱۱: حجامت (خون گرفتن) براى کسى که در احرام است جایز است

٧۵۱- حدیث: «ابْنِ بُحَيْنَةَس، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ج، وَهُوَ مُحْرِمٌ، بِلَحْيِ جَمَلٍ، فِي وَسَطِ رَأْسِهِ» [۱۱۳].

یعنی: «ابن بحینه گوید: پیغمبر ج که در احرام بود، در (محلى به نام) لحى جمل از وسط سرش خون گرفت».

«لحي جمل: محلى است در بین مکه و مدینه که به مدینه نزدیکتر است».

[۱۱۳] أخرجه البخاري في: ۲۸ كتاب جزاء الصيد: ۱۱ باب الحجامة للمحرم.