سوره کافرون

سوره كافرون آيه ۱

‏متن آیه: ‏

﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ١

ترجمه:

‏بگو: ای کافران!‏

توضيحات:

‏«الْكَافِرُونَ»: بی‌باوران.‏

سوره كافرون آيه ۲

‏متن آیه: ‏

﴿لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ٢

ترجمه:

‏آنچه را که شما (بجز خدا) می‌پرستید، من نمی‌پرستم.‏

توضيحات:

‏«مَا»: آنچه. موصول است.‏

سوره كافرون آيه ۳

‏متن آیه: ‏

﴿وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٣

ترجمه:

‏و شما نیز نمی‌پرستید آنچه را که من می‌پرستم.‏

توضيحات:

‏«مَا»: آنچه. مراد خدا است. در قرآن از خدا به «مَنْ»، (نگا: ملک‌ / ۱۶) و به «مَا»، (نگا: شمس‌ / ۵ و ۶) تعبیر می‌کنند.‏

سوره كافرون آيه ۴

‏متن آیه: ‏

﴿وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ ٤

ترجمه:

‏همچنین نه من به گونه شما پرستش را انجام می‌دهم.‏

توضيحات:

‏«مَا»: آن عبادت و پرستش که. ما، مصدریه است.‏

سوره كافرون آيه ۵

‏متن آیه: ‏

﴿وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٥

ترجمه:

‏و نه شما به گونه من پرستش را انجام می‌دهید.‏

توضيحات:

‏«مَا»: مصدریه است.‏

سوره كافرون آيه ۶

‏متن آیه: ‏

﴿لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ ٦

ترجمه:

‏آئین خودتان برای خودتان، و آئین خودم برای خودم!‏

توضيحات:

‏«لَكُمْ دِينُكُمْ وَ...»: چکیده آیات این است که: ای کافران! ما و شما، هم معبودمان جدا است و هم عبادتمان متفاوت است (نگا: یونس‌ / ۴۱، شعراء / ۲۱۶).‏