سوره تکاثر

سوره تكاثر آيه ۱

‏متن آیه: ‏

﴿أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ١

ترجمه:

‏مسابقه افزون‌طلبی و نازش (به مال و منال و خدم و حشم و ثروت و قدرت) شما را به خود مشغول و سرگرم می‌دارد.‏

توضيحات:

‏«أَلْـهَيا‌»: به خود مشغول و سرگرم داشت. غافل و بی‌خبر کرد (نگا: منافقون‌ / ٩، نور / ۳٧، حجر / ۳). «التَّكَاثُرُ»: مسابقه افزون‌طلبی در اموال و اولاد، و مباهات بدان (نگا: حدید / ۲۰).‏

سوره تكاثر آيه ۲

‏متن آیه: ‏

﴿حَتَّىٰ زُرۡتُمُ ٱلۡمَقَابِرَ ٢

ترجمه:

‏تا بدان گاه که (می‌میرید و) به گورستان‌ها می‌روید (و کار از کار می‌گذرد).‏

توضيحات:

‏«زُرْتُمْ»: دید و بازدید کردید. مراد از چنین ملاقات کردن و روبرو شدنی، مردن و در گورستان‌ها دفن شدن است «الْـمَقَابِرَ»: جمع مَقْبَرَة، گورستان‌ها.‏

سوره تكاثر آيه ۳

‏متن آیه: ‏

﴿كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ٣

ترجمه:

‏هان بس کنید! (بعد از مرگ) خواهید دانست (که چه خاکی بر سر خود ریخته‌اید).‏

توضيحات:

‏«كَلاّ»: بس کنید! حقّا.‏

سوره تكاثر آيه ۴

‏متن آیه: ‏

﴿ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ٤

ترجمه:

‏باز هم (می‌گویم:) هان بس کنید! خواهید دانست (که چگونه خود را خانه خراب و بدبخت کرده‌اید).‏

توضيحات:

‏«ثُمَّ كَلاّ»: باز هم هان!‏

سوره تكاثر آيه ۵

‏متن آیه: ‏

﴿كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱلۡيَقِينِ ٥

ترجمه:

‏هان بس کنید! اگر آگاهی قطعی و یقینی داشته باشید (و از فرجام کار خود کاملاً باخبر باشید، از این مسابقه افزون‌طلبی و مباهات به قدرت و ثروت دست می‌کشید و گرد ملاهی نمی‌گردید و به کار آخرت می‌پردازید).‏

توضيحات:

‏«عِلْمَ الْيَقِينِ»: دانش راستین. آگاهی قطعی. مراحل یقین سه‌تا است: علم‌الیقین و عین‌الیقین و حقّ‌الیقین (نگا: حجر / ٩٩، واقعه‌ / ٩۵، حاقّه‌ / ۵۱). اضافه آنها، اضافه موصوف به صفت خود است. جواب (لَوْ) محذوف است. از قبیل: هرگز به سراغ این امور نمی‌رفتید و تفاخر و مباهات به این مسائل باطل نمی‌کردید.‏

سوره تكاثر آيه ۶

‏متن آیه: ‏

﴿لَتَرَوُنَّ ٱلۡجَحِيمَ ٦

ترجمه:

‏شما قطعاً دوزخ را خواهید دید.‏

توضيحات:

‏«لَتَرَوُنَّ»: قطعاً و حتماً خواهید دید. مراد آشکار شدن دوزخ است (نگا: شعراء / ٩۱، نازعات‌ / ۳۶).‏

سوره تكاثر آيه ٧

‏متن آیه: ‏

﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ ٱلۡيَقِينِ ٧

ترجمه:

‏باز هم (می‌گویم:) شما آشکارا و عیان، خود دوزخ را خواهید دید (و در آن خواهید افتاد).‏

توضيحات:

‏«عَيْنَ الْيَقِينِ»: دیدن یقینی. آگاهی حاصل از دیدن و مشاهده کردن. مراد از دیدن دوزخ، در آن افتادن و چشیدن عذاب آن است (نگا: جزء عمّ شیخ محمّد عبده).‏

سوره تكاثر آيه ۸

‏متن آیه: ‏

﴿ثُمَّ لَتُسۡ‍َٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ٨

ترجمه:

‏سپس در آن روز از ناز و نعمت بازخواست خواهید شد.‏

توضيحات:

‏«ثُمَّ»: این واژه در اینجا برای ترتیب اخباری است‌؛ نه ترتیب زمانی. چرا که قبلاً حساب و کتاب و قضاوت انجام پذیرفته است (نگا: المصحف المیسّر). البتّه می‌تواند برای ترتیب زمانی هم باشد. چون در دوزخ برای عذاب بیشتر از دوزخیان سؤالاتی می‌شود (نگا: ملک‌ / ۸، مدّثّر / ۴۲).‏