برخی از رویدادهای مهم سال نهم هجری

در سال نهم هجری، چند اتفاق دیگر، روی داد که دارای اهمیت تاریخی است؛ از جمله:

۱- پس از بازگشت رسول خدا ج از تبوک، نخستین بار حکم لعان، میان عویمر عجلانی و همسر وی، اجرا شد.

۲- زنی غامدی به زنا اعتراف کرد و پس از آنکه کودکش را از شیر گرفتند، وی را سنگسار کردند.

۳- نجاشی که نامش اصحمه بود، وفات نمود و رسول خدا ج بر جنازه او نماز غائبانه خواند.

۴- ام کلثوم دختر رسول خدا همسر عثمانس وفات کرد و رسول خدا ج بسیار غمگین شد و به عثمان فرمود: «اگر دختر دیگری داشتم باز هم به عقد و ازدواج تو در می‌آوردم».

۵- سردسته منافقان عبدالله بن ابی بن سلول از دنیا رفت و رسول خدا ج علی رغم مخالفت عمر بر او نماز جنازه خواند و طلب مغفرت کرد و آیاتی از قرآن نازل شد و نظریه عمر را تأیید کرد.