تصمیم قاطعانه پیامبر ج

رسول خدا ج شرایط و تحولات جاری را با نگاهی دقیق و حکیمانه‌تر از دیگران تحت نظر داشت. ایشان می‌دانست که اگر در این شرایط کوتاهی کند و در جنگ با رومیان از خود سستی نشان دهد و بگذارد تا سپاهیان روم در مناطق تحت کنترل مسلمانان جاسوسی و نفوذ نمایند و به مدینه حمله کنند، قطعا بدترین پیامدها بر دعوت اسلامی و موقعیت نظامی مسلمانان را بدنبال خواهد داشت و بدین سان منافقانی که در انتظار شکست و نابودی مسلمانان هستند و از طرفی با پادشاهان روم به وسیله ابو عامر فاسق ارتباط داشتند، بزودی از پشت به مسلمانان خنجر می‌زنند و رومیان نیز به مسلمانان حمله می‌کنند و در نتیجه تمام تلاش‌های او و یارانش که در راه گسترش اسلام به کار گرفته بودند، نقش بر آب خواهد شد و تمام امتیازات و پیروزیهایی که با جنگ‌هایی خونین و پیاپی و نقشه‌های مختلف نظامی بدست آورده بودند، از میان خواهد رفت. رسول خدا ج که به خوبی این مسائل را می‌فهمید، با وجود تمام مشکلات و سختی‌ها، تصمیم گرفت که جنگی سرنوشت ساز را بوسیله لشکریان اسلام علیه رومیان در داخل خاک خودشان بر آن‌ها تحمیل کند و به آن‌ها مهلت ندهد که به سرزمین اسلامی حمله کنند!

رسول خدا، پس از اتخاذ این تصمیم، با صراحت تمام در میان یارانش اعلام نمود که برای جنگ با روم آماده شوند و به اهل مکه و قبایل عرب اطراف پیام فرستاد که آماده شوند. در گذشته هر گاه رسول خدا ج می‌خواست به جنگی برود، کمتر از خارج کمک می‌گرفت؛ اما با توجه به قدرت و نیروی دشمن، لازم دید که از تمام نیروهای دور و نزدیک کمک بگیرد و با صراحت به مردم اعلام نمود که دشمن از قدرت و سلاح نیرومندی برخوردار است؛ این، بدان خاطر بود که مسلمانان کاملا آمادگی بگیرند. پیامبر اکرم ج مردم را به جهاد در راه خدا تشویق می‌کرد و در همین زمان بخشی از سوره برائت نیز نازل شد که مسلمانان را به جهاد و تلاش بر می‌انگیخت و آن‌ها را تشویق می‌کرد که با وجود همه سختی‌ها، پایداری کنند. پیامبر ج مسلمانان را تشویق و ترغیب می‌نمود که بهترین اموالشان را در راه خدا انفاق کنند!