نگرانی انصار از اقامت رسول خدا در مکه

بعد از این که فتح مکه به پایان رسید، از آن جایی که مکه، وطن و زادگاه پیامبر ج بود، انصار با خودشان گفتند: فکر می‌کنید اینک که خداوند، زادگاه و شهر پیامبر را برایشان فتح کرده است، آیا اینجا می‌ماند؟ در آن اثنا پیامبر ج در کوه صفا دستانش را بلند کرده بود و نیایش می‌کرد و چون از دعا فارغ شد، پرسید: چه می‌گفتید؟ گفتند: چیزی نگفتیم. پیامبر ج پافشاری و اصرار کرد تا این که آن سخن را برای آن حضرت بازگفتند. پیامبر ج فرمودند: «پناه بر خدا! در میان شما زندگی می‌کنم و در میان شما می‌میرم».