صفحه نخست تاریخ اسلام سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم مسلمان شدن صفوان بن امیه و فضاله بن عمیر

مسلمان شدن صفوان بن امیه و فضاله بن عمیر

صفوان از افراد «مهدورالدم» نبود، اما چون یکی از رهبران و بزرگان قریش بود، ترسید و فرار کرد. عمیر بن وهب جمحی از رسول خدا ج برای او امان گرفت. پیامبر عمامه‌ای را که هنگام ورود به مکه بر سر داشت، برایش فرستاد. عمیر زمانی به او رسید که می‌خواست با کشتی از جده به یمن برود؛ لذااو را برگرداند. وی، از پیامبر ج دو ماه فرصت خواست تا راهش را انتخاب کند. پیامبر ج به او چهار ماه فرصت داد. پس از آن، صفوان مسلمان شد. زنش پیش از او مسلمان شده بود؛ پیامبر ج به آن‌ها اجازه داد با همان نکاح قبلی به زندگی زناشویی خودادامه بدهند.فضاله هم مردی جسوروباجرأت بود؛ وی به هنگام طواف کعبه به سراغ رسول خدا ج رفت تا ایشان را بکشد. پیامبر به او گفت که از قصدش، باخبر است. فضاله، همان دم مسلمان شد.