نماز فتح یا نماز شکرانه

در آن روز پیامبر ج به خانه‌ام هانی دختر ابی طالب رفت و غسل کرد و هشت رکعت نماز خواند. و چون وقت چاشت بود برخی فکر کردند که نماز ظهر را گزارده است؛ اما نماز فتح بود. ام هانی در آن روز دو نفر از اقوام شوهرش را امان داد.

پیامبر ج گفت: ای ام هانی آن کسی را که پناه دادی ما نیز امان می‌دهیم. برادرش علی بن ابی طالبس قصد داشت آن‌ها را بکشد! اما ام هانی درب خانه را بست و از پیامبر ج برای آن‌ها امان خواست؛ پیامبر ج نیز پذیرفت و همان پاسخی را داد که پیشتر گذشت.