بازگشت به مدینه

آنگاه رسول خدا ج راه بازگشت به مدینه را در پیش گرفت؛ در اثنای راه، یکی از شب‌ها را به راهپیمایی ادامه داد و پاس آخر شب، برای استراحت، دستور اطراق صادر نمود و به بلال گفت: «امشب را نگهبانی بده». بلال در حالی که به ناقه‌اش تکیه زده بود، نگهبانی می‌داد که خوابش برد. در نتیجه تا طلوع آفتاب کسی بیدار نشد. آنگاه، اولین کسی که از خواب بیدار شد، رسول خدا ج بود؛ از آن منطقه خارج شدند؛ بعد از آن، پیامبر ج با یارانش نماز صبح را اقامه کردند. برخی گفته‌اند: این ماجرا در سفر دیگری روی داده است. [۵۴۵]

با بررسی تفاصیل نبردهای خیبر به نظر می‌رسد که بازگشت پیامبر ج در اواخر ماه صفر یا اوائل ماه ربیع الاول سال هفتم هجرت بوده است.

[۵۴۵] سیره ابن هشام (۲/۳۴۰)