فتح قلعه صعب بن معاذ

قلعه صعب، از لحاظ استحکام و آسیب پذیری، پس از قلعه ناعم قرار می‌گرفت که مسلمانان به فرماندهی حباب بن منذر انصاریس به آن حمله کردند و آن را تا سه روز در محاصره خود گرفتند و روز سوم محاصره، پیامبر ج برای فتح این قلعه دعای مخصوصی کرد. ابن اسحاق روایت می‌کند که گروهی از طایفه بنی سهم از قبیله اسلم نزد رسول خدا ج آمدند و گفتند: ای رسول خدا! تنگدستیم و چیزی در اختیار نداریم. پیامبر ج دعا فرمود: «خداوندا! تو حال ایشان را می‌دانی و می‌دانی که ایشان را توان و قدرتی نیست و می‌دانی که من هم چیزی ندارم که به این‌ها بدهم؛ خداوندا! بزرگترین و ثروتمندترین قلعه را که مواد خوراکی و گوشت و چربی فراوان داشته باشد،برایشان بگشای».

فردای آن روز خداوند قلعه صعب بن معاذ را برایشان گشود وهیچ دژی در خیبر بیش از این قلعه مواد خوراکی، گوشت و روغن نداشت. [۵۲٧]

پس از این دعا، پیامبر ج مسلمانان را به جنگ و تهاجم بیشتر تشویق نمود؛ در آن هنگام بنی اسلم فعالترین پیشتازان این یورش بودند. میدان مبارزه، در کنار قلعه صعب بود. سرانجام در همان روز قبل از غروب خورشید، قلعه صعب فتح شد و مسلمانان، منجنیق‌ها و ارابه‌های متعددی از آن بدست آوردند. به خاطر گرسنگی شدید که در روایت ابن اسحاق آمده، بعضی از مردم، الاغ‌ها را سر بریدند و دیگ‌ها را بر سر آتش نهادند. همین که پیامبر ج متوجه موضوع شد، اعلام کرد که گوشت الاغ اهلی، حرام است.

[۵۲٧] برگرفته از سیره ابن هشام (۲/۳۳۲)