فتح خیبر

غزوه خیبر و وادی القری در محرم سال هفتم هجری روی داد. خیبر شهری بزرگ و دارای قلعه‌های محکم و کشتزارهای فراوانی بود که شصت یا هشتاد میل از شمال مدینه فاضله داشت و اینک روستایی است که آب و هوای مطلوبی ندارد.