صفحه نخست تاریخ اسلام سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نامه به حارث بن ابی شمر غسانی فرمانروای دمشق

نامه به حارث بن ابی شمر غسانی فرمانروای دمشق

پیامبر ج به او چنین نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

از محمد فرستاده خدا به حارث بن ابی شمر، سلام بر کسی که از هدایت پیروی کند و به خدای یکتا ایمان بیاورد و تصدیق کند. من، تو را فرا می‌خوانم به اینکه به خدای یکتای بی شریک ایمان بیاوری تا فرمانروایی ات، برایت باقی بماند.

پیامبر ج برای بردن این نامه، شجاع بن وهب از طایفه بنی اسد بن خزیمه را برگزید. وقتی نامه به حارث رسید، با خشم گفت: چه کسی پادشاهیم را از دستم می‌گیرد؟ الآن به سوی او عزیمت خواهم کرد و مسلمان نشد. [۵۱۳]

[۵۱۳] زاد المعاد (۳/۶۳)؛ محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیه (۱/۱۴۶)