صفحه نخست تاریخ اسلام سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نامه‌ای به هوذه بن علی فرمانروای یمامه

نامه‌ای به هوذه بن علی فرمانروای یمامه

پیامبر ج به هوذه بن علی فرماندار یمامه هم نام‌های بدین شرح نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

از محمد (ج) پیام آور خدا به هوذه بن علی. سلام بر کسی که از هدایت، تبعیت کند؛ بدانکه دینم تا آنجا گسترش خواهد یافت که پای اسبان و شتران، بدانجا برسد. لذا اسلام بیاور تا در امان بمانی و من نیز تو را همچنان کارگزار زیردستانت قرار می‌دهم». پیامبر ج برای بردن این نامه، سلیط بن عمرو عامری را تعیین نمود. وقتی سلیطس با نامه مهرشده، بر هوذه وارد شد، هوذه به او خوشامد گفت و به خوبی از او استقبال نمود.

سلیط نامه را برای هوذه خواند. هوذه در پاسخ پیامبر ج چنین نوشت:

دعوت شما، چقدر زیبا و نیکو است؛ قوم عرب، از من حساب می‌برند؛ بخشی از کار را به من واگذارید تا من نیز پیرو شما شوم». وی به سلیطس جوایزی داد و جامه‌هایی گرانبها، هدیه کرد. سلیط با تمام این جوایز و هدایا، نزد پیامبر ج آمد و ماجرا را گزارش داد. پیامبر ج نامه وی را خواند و فرمود: اگر از من، یک قطعه از زمین را هم درخواست می‌کرد، به او نمی‌دادم. هم خودش از میان برود و هم تمام آنچه که در اختیار دارد. هنگامی که پیامبر ج از فتح مکه باز می‌گشت، حبرئیل، خبر مرگ هوذه را به پیامبر داد؛ پیامبر ج فرمود: در یمامه دروغگویی پدیدار خواهد شد که ادعای پیامبری خواهد کرد و پس از وفات من، به قتل خواهد رسید. شخصی پرسید: ای رسول خدا، چه کسی، او را خواهد کشت؟ رسول اکرم ج فرمود: «تو و یارانت». و همین طور نیز شد. [۵۱۲]

[۵۱۲] زاد المعاد (۳/۶۳)