نامه به منذر بن ساوی

پیامبر ج نام‌های به منذر بن ساوی حاکم بحرین نوشت و او را به اسلام فراخواند. علاء بن حضرمیس حامل نامه رسول خدا به سوی منذر بن ساوی بود. منذر در پاسخ به پیامبر اکرم ج چنین نوشت:

ای رسول خدا! من، نامه شما را برای اهل بحرین خواندم؛ بعضی از این‌ها اسلام را پسندیدند و مسلمان شدند، و بعضی از آن‌ها اسلام را خوش نداشتند در سرزمین من مجوس و یهود نیز هستند. فرمانتان را در این باره به من ابلاغ کنید. پیامبر ج در جواب منذر، چنین نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

از محمد پیامبر و فرستاده خدا به منذر بن ساوی سلام علیک؛ همانا من ستایش می‌کنم خدایی را که معبودبحقی بجز او نیست و گواهی می‌دهم که محمد ج بنده و فرستاده اوست. اما بعد: من، خدا را به تو یادآوری می‌کنم. هرکس، خیرخواه باشد، در واقع خیر خودش را خواسته است و هرکس از نمایندگان من پیروی کند و از فرمانشان تبعیت نماید، از من فرمانبرداری کرده است و هرکس، خیرخواه آنان باشد، خیرخواه من است. نمایندگان من، ذکر خیر تو را داشته‌اند و من سفارشت را درباره قوم و قبیله ات، پذیرفته‌ام و تو را شفیع آنان گردانیده ام؛ تو نیز برای مسلمانان قومت، هر آنچه را که به هنگام مسلمان شدن، داشته‌اند، واگذار و من، گناهکارانشان را بخشیده ام؛ تو هم عذر آنان را بپذیر؛ تا زمانی که تو صلاحیت خود را حفظ کنی، ما، تو را عزل نخواهیم کرد. هرکس که بر یهودیت یا مجوسیت باقی بماند، باید جزیه بدهد». [۵۱۱]

[۵۱۱] زاد المعاد (۳/۶۱- ۶۲)