صفحه نخست تاریخ اسلام سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نامه‌نگاری به پادشاهان و فرمانروایان

نامه‌نگاری به پادشاهان و فرمانروایان

در اواخر سال ششم هجری هنگامی که رسول الله ج از حدیبیه برگشت، نامه‌هایی به پادشاهان نوشت و آن‌ها را به اسلام دعوت داد. زمانی که پیامبر ج قصد نامه نگاری به پادشاهان را نمود، به ایشان گفتند: ای رسول خدا! پادشاهن، عادت دارند که نامه بی مهر را نمی‌خوانند. بنابراین پیامبر ج انگشتری از نقره برای خودش درست نمود و بر آن نوشت محمد رسول الله، بدین ترتیب که «محمد» در یک سطر «رسول» در سطر بالای آن و «الله» در بالاترین سطر. [۴٩۳] رسول خدا ج، عده‌ای از یاران ورزیده‌اش را به عنوان پیک و نامه رسان انتخاب فرمود و آنان راباسوی پادشاهان گسیل نمود.

علامه منصور پوری با تأکید نوشته است که نمایندگان پیامبر ج در اول ماه محرم سال هفتم هجری یعنی چند روز پیش از عزیمت آن حضرت ج به خیبر، اعزام شدند. [۴٩۴]

[۴٩۳] نگا: صحیح بخاری (۲/۸٧۲، ۸٧۳) [۴٩۴] رحمه للعالمین (۱/۱٧۱)