شمار کشته‌های طرفین

بنا بر بیشتر روایات، شهدای سپاه اسلام ٧۰ نفر و اکثرشان از انصار بوده‌اند،؛ در احد ۶۵ نفر از انصار به شهادت رسیدند: ۴۱ تن از خزرج و ۲۴ تن از اوس؛ یک نفر نیز از یهودیان کشته شد و چهار مهاجر هم به شهادت رسیدند.

ابن اسحاق، تعداد کشته‌های مشرکین را ۲٩ تن دانسته است؛ ولی شمارش دقیق و تأمل و دقت در مراحل مختلف جنگ نشان می‌دهد که تعداد کشته‌های مشرکین، ۳٧ تن بوده است، نه ۲٩ تن. [۴۳۰]

[۴۳۰]نگا:سیره ابن هشام (۲/۱۲۲- ۱۲٩)، فتح الباری (٧/۳۵۱) و غزوه احد،نوشته محمد احمدباشمیل، ص ۲٧۸- ۲۸۰.