کمک طلحه به پیامبر ج

در آن اثنا که رسول خدا ج از ارتفاعات کوه بالا می‌رفت، به صخره‌ای برخورد که نتوانست از آن بالا برود؛ زیرا از شدت جراحات ضعیف شده بود؛ علاوه بر این دو زره سنگین نیز به تن داشت. طلحهس خودش را خم نمود و پیامبر از روی طلحهس بر سنگ بالا رفت و گفت: طلحه، بهشت را بر خود واجب کرد. [۴۰۳]

[۴۰۳] سیره ابن هشام (۲/۸۶)