نقش تیراندازان در جنگ

تیراندازانی که رسول خدا ج بر تنگه احد گماشته بود، نقش بسزایی در اداره جنگ به نفع سپاه اسلام داشتند.

سوارکاران لشکر مکه به فرماندهی خالد بن ولید و همکاری ابوعامر فاسق سه بار حمله‌ور شدند تا شاید بتوانند از آن طریق سپاه مسلمانان را شکست دهند و از پشت، آنان را غافلگیر کنند، ولی با وجود تیراندازان در جبل الرماه، شکست می‌خوردند و مجبور به عقب نشینی می‌شدند. [۳٧۶]

[۳٧۶] نگا: فتح الباری (٧/۳۴۶).