حرکت لشکر مکه

لشکر مکه با تعداد و توانی که ذکرشد، بسوی مدینه حرکت کرد. مرور حوادث گذشته و حس انتقامجویی و خشم نهفته در درون سینه‌ها،‌ چنان شعله ور بود که از نبردی سخت و جنگی خونین خبر می‌داد.

عباس بن عبدالمطلب که تحرکات و تجهیزات نظامی قریش را زیر نظر داشت، بلافاصله پس از حرکت لشکر، نام‌های پنهانی به پیامبر ج نوشت و تمام جزئیات را به اطلاع پیامبر ج رساند. پیک عباس چنان به سرعت رفت که مسیر ۵۰۰ کیلومتری بین مکه و مدینه را در مدت سه شبانه روز پیمود و نامه را در مسجد قبا تسلیم پیامبرج نمود.

ابی بن کعب نامه را برای پیامبر ج خواند. پیامبر ج از او خواست که موضوع را پوشیده نگه دارد و آنگاه باعجله به مدینه بازگشت و با رهبران مهاجر و انصار به مشورت و رایزنی پرداخت.