سریه سیف البحر

این سریه در ماه رمضان سال یکم هجرت برابر با ماه مارس ۶۲۳ میلادی اعزام شد. پیامبرخدا ج در این سریه حمزه بن عبدالمطلب را به عنوان امیر تعیین نمود و او را با سی تن از مهاجران فرستاد تا راه را بر قافله تجارتی قریش که از شام باز می‌گشت و ابوجهل بن هشام با سیصد مرد همراه آن کاروان بود، سد کنند.

حمزه و همراهانش تا جایی به نام سیف البحر از ناحیه عیص [۳۳۶] پیش رفتند و در آنجا با قافله قریش روبرو شدند و برای جنگ صف آرایی کردند. مجدی بن عمرو جهنی که هم پیمان هر دو گروه بود، پا درمیانی کرد و مانع جنگ شد.

پرچم حمزهس اولین پرچمی بود که رسو ل خدا ج بست. این پرچم، سفید بود و به دست ابومرثد بن کناز بن حصین غنویس داده شد.

[۳۳۶] عیص: نام مکانی است در فاصله ینبع ومروه درکرانه دریای سرخ