غزوه‌ها و سریه‌های پیش از جنگ بدر[۳۳۵]

برای عملی کردن این دو طرح و به دنبال نزول اذن قتال، رسول خدا ج حرکات رزمی را آغاز کرد که بیشتر به گشت‌های شناسایی و اطلاعاتی شبیه بود تا از یکسو راه‌های منتهی به مدینه و نیز راه‌های مواصلاتی مکه شناسایی شود و از سوی دیگر با قبایلی که در مسیر این راه‌ها، سکونت داشتند، قرارداد منعقد گردد. هدف دیگر، این بود که به مشرکان و همچنین یهودیان ساکن مدینه و نیز صحرانشینان اطراف مدینه، نشان دهند که مسلمانان از قدرت نظامی بالایی برخوردارند و دیگر دوره ضعف گذشته سپری شده است.

همچنین با این مانورها می‌خواستند قریش راتهدید کنند تاشاید از دیوانگی و سرکشی به هوش بیایند و بفهمند که اقتصاد و معیشتشان در خطر است و راهی جز صلح و آشتی ندارند و فکر جنگ با مسلمانان و تهاجم به مدینه را از سرشان بیرون کنند و از سد راه خدا و اذیت و آزار مسلمانان مستضعف در مکه دست بکشند تا مسلمانان بتوانند در سراسر جزیره العرب، آزادانه و با خیال آسوده، به تبلیغ رسالت الهی بپردازند.

اینک خلاصه‌ای از نخستین سرایا را بازگو می‌کنیم:

[۳۳۵] تاریخ نویسان، آن دسته از حرکت‌های رزمی را که رسول خدا ج شخصاً در آن حضور داشته‌اند، خواه جنگی رخ داده باشد یا نه، غزوه نامیده‌اند و جنگ‌هایی را که‌آن حضرت یکی از فرماندهانش را اعزام نموده، «سریه» نام نهاده‌اند.