سفیر اسلام در مدینه

پس از اینکه بیعت تمام شد و مراسم حج، پایان یافت، پیامبر ج نخستین نماینده‌اش را به همراه این بیعت کنندگان به یثرب فرستاد تا به مسلمانان، احکام اسلامی را آموزش دهد و مسائل دینی را به آن‌ها بفهماند و به نشر اسلام در میان کسانی بپردازد که همچنان در یثرب، مشرک بودند.

رسول اکرم ج برای این منظور، یکی از جوانان به نام مصعب بن عمیر عبدریس را انتخاب کرد که از سابقین اولین و پیشگامان مسلمان بود.