ازدواج پیامبر ج با عایشهل

در شوال سال ۱۱ بعثت رسول خدا ج عایشه صدیقهل را به عقد خویش در آورد؛ عایشه در آن زمان دختری شش ساله بود. رسول خدا ج در ماه شوال سال اول هجری که عایشهل نه ساله شده بود، او را به خانه برد. [۲۳۰]

[۲۳۰] تلقیح فهوم أهل الأثر، ص ۱۰؛ صحیح بخاری، ج۱، ص ۵۵۱.