نخستین فرمان برای علنی‌کردن دعوت

اولین آیه‌ای که در این مورد بر پیامبر نازل شد، این آیه بود: ﴿وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ ٢١٤ [الشعراء: ۲۱۴]. یعنی: «خویشاوندان نزدیکت را بیم بده».

این آیه، در سورۀ شعراء است که درآن،‌ ابتدا داستان موسی÷ را در رویارویی با فرعون و قومش، بازگو کرده است.

این داستان در شرایطی بر پیامبر ج نازل شد که خداوند، به آن حضرت ج دستور داد که قومش را آشکار به دین خدا دعوت نماید تا این داستان، برای او و یارانش نمونه‌ای گویا از سختی و فشاری باشد که پس از علنی کردن دعوت، با آن روبرو خواهند شد تا بدین ترتیب، از همان ابتدا نسبت به کار و مسئولیتشان، بینش لازم را به دست آورند.