مراحل دعوت

دوران نبوت رسول خدا ج را می‌توان به دو دوره تقسیم نمود که هر یک با دیگری، کاملاً متفاوت است:

۱. دوران مکی که سیزده سال به طول انجامید.

۲. دوران مدنی که ده سال کامل طول کشید.

هریک از این دوره‌ها، دارای مراحل و ویژگی‌هایی است که آن را از سایر مراحل متمایز می‌سازد. بررسی هر یک از مراحل دعوت، این تمایز را نمایان می‌کند. دوران مکی را می‌توان به سه مرحله تقسیم نمود که عبارتند از:

۱. دعوت مخفی که سه سال به طول انجامید.

۲. دعوت آشکار ساکنان مکه از ابتدای سال چهارم بعثت تا اواخر سال دهم.

۳. دعوت در بیرون مکه و انتشار دعوت درخارج این شهر که از اواخر سال دهم بعثت تا هجرت به مدینه طول کشید.