ولادت پیامبر ج

سرور پیامبران در شعب بنی هاشم، در شهر مکه، بامداد روز دوشنبه نهم ربیع الاول عام الفیل، چهلمین سال پادشاهی خسرو انوشیروان، برابر با بیستم یا بیست و دوم ماه آوریل سال ۵٧۱ میلادی، بنا بر تحقیق دانشمند بزرگ محمد سلیمان منصورپوری و محقق اخترشناش محمود پاشا، به دنیا آمد. [٧۵]

ابن سعد، روایت می‌کند که مادر پیامبر ج گفته است: هنگام زادن محمد ج از وجودم نوری بیرون شد که بوسیلۀ آن قصرهای شام، نورانی و روشن شد. امام احمد روایت دیگری به همین مضمون از عرباض بن ساریهس نقل کرده که به این روایت نزدیک است و آن را تأیید می‌کند. [٧۶]

روایت شده که حوادثی هنگام تولد پیامبر رخ داده که نشانگر یک تحول بزرگ بوده است: چهارده تا از ستون‌های ایوان کسری در هم شکست؛ آتش آتشکدۀ مجوسیان، خاموش شد؛ کنشت‌ها و معابد اطراف دریاچه ساوه فرو ریخت و آب دریاچه فرو کشید. [٧٧]

هنگامی که پیامبر ج متولد شد، مادرش کسی را فرستاد تا به پدربزرگش عبدالمطلب تولد نوه‌اش را مژده بدهد. عبدالمطلب با خوشحالی آمد و پیامبر ج را گرفت و وارد کعبه شد و دعا نمود و خدا را سپاسگزاری نمود و اسمش را محمد گذاشت. این اسم، پیش از این در بین عرب‌ها سابقه نداشت. وی، در روز هفتم او را ختنه نمود، چنانچه عادت عرب‌ها بود. [٧۸]

همچنین گفته شده که آنحضرت ج ختنه شده، به دنیا آمد. [٧٩]

گذشته ازمادر، اولین کسی که پیامبر ج را به مدت یک هفته شیر داد، ثویبه کنیز آزادشده ابولهب بود که آن حضرت را همراه با فرزند شیرخوارش مسروح شیر داد؛ پیش از آن حمزه پسر عبدالمطلب را نیز شیر داده بود و پس از آن به ابوسلمه بن عبدالله مخزومی هم شیر داد. [۸۰]

[٧۵] محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیة (۱/۶۲)؛ رحمة للعالمین (۱/۳۸ و ۳٩)؛ اختلاف در ۲۰ و ۲۲ آوریل، ‌ناشی از اختلاف تقویم‌های میلادی است. [٧۶] مختصر سیرة الرسول از شیخ عبدالله نجدی، ص ۱۲؛ ابن سعد (۱/۶۳). [٧٧] دلائل النبوه، (۱/۱۲۶- ۱۲٧) [٧۸] محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیه(۱/۶۲) [٧٩] نگا: تلقیح فهوم أهل الأثر، ص ۴، ابن قیم می‌گوید: حدیثی در ابن باره به ثبوت نرسیده است. (زادالمعاد، ۱/۱۸۰). [۸۰]تلقیح فهوم أهل الأثر، ص ۴؛ مختصر سیره الرسول ج از شیخ عبدالله نجدی، ص ۱۳.