صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تربیت فرزندان ۵- وظیفه‌ی والدین در نام‌گذاری فرزندان

۵- وظیفه‌ی والدین در نام‌گذاری فرزندان

باید والدین برای فرزندانشان اسم‌های مناسب وخوبی را انتخاب نمایند. اسم‌های زشت و بی‌معنایی را که از جانب دوستان در مدرسه یا غیر مدرسه مورد تمسخر قرار بگیرند انتخاب نکنند. در غیر این صورت، آنان احساس حقارت می‌کنند و از نظر فکری و روحی ضعیف خواهند شد.